På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Går det att göra avvikelser från byggregler i frågor om brandskydd med mera?

Vid ändring av en byggnad ska man ta hänsyn till byggnadens förutsättningar, ändringens omfattning, krav på varsamhet och förvanskningsförbudet. Utifrån detta finns det, vid ändring av befintliga byggnader, ett visst utrymme för att göra avsteg från och anpassningar av kraven på byggnadsverk, däribland de tekniska egenskapskraven om säkerhet i händelse av brand.

Vidare gäller sedan den 1 januari 2016 ändrade regler i fråga om nybyggnad eller ändring av ett tillfälligt anläggningsboende. Dessa ändrade regler innebär att vissa krav på byggnadsverk, bl.a. de tekniska egenskapskraven i frågan om säkerhet i händelse av brand, ska anpassas och avsteg från kraven ska göras i den utsträckning som är skälig i förhållande till åtgärdens art, omfattning och varaktighet. Dessa lättnadsregler omfattar dock inte alla krav, och möjliggör inte några anpassningar eller avsteg i fråga om egenskapskravet på bärförmåga, stadga och beständighet.

Reglerna om byggprocessen gör därutöver ingen skillnad på hur kraven på brandskydd och andra krav, såsom bärförmåga, ventilation, säkerhet vid användning m.m. ska hanteras. Om en nybyggnad, eller en ändring av en byggnad, är lov- eller anmälningspliktig tittar man på alla krav som är relevanta i det ärendet.