På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tidsbegränsade bygglov, när kan det tillämpas och vilka faktorer måste beaktas, vilka bör beaktas och vilka faktorer kan man kanske bortse ifrån?

Tidsbegränsade bygglov regleras främst i 9 kap. 33 § PBL. En förutsättning för sådant är exempelvis att det brister i någon förutsättning för att bevilja bygglov. Det kan mycket väl vara så att avsikten är att bygga en fabrik eller dylikt på ett visst område. I väntan på att det projektet kommer igång kan man då få tidsbegränsat bygglov för något annat. Problemet är att den här typen av anläggningsboenden inte alltid kan ses som en tillfällig verksamhet. Tidsbegränsat lov kräver därför en hel del utredning som visar att behovet kommer att upphöra, eller att behovet kommer lösas på annat sätt när lovet går ut.

En dom från mark- och miljödomstolen kan ge vägledning. Byggnadsnämnden hade beviljat bygglov för tillfälliga moduler för studenter. Bygglovet blev dock upphävt av domstolen eftersom de ansåg att det inte var visat att behovet var tillfälligt. MMD Växjö 2015-01-15 (P 3558-14).Domen har vunnit laga kraft.

Tillbaka till toppen