På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Får en kommun ändra verksamhetsområde från skola till boende för ensamkommande barn om detaljplanen för fastigheten anger Allmänt ändamål?

Nej. Vid en planbestämmelse A (allmänt ändamål) får det inte vara bostadsändamål, annat än någon enstaka bostad för vaktmästare eller liknande. Verksamhet för ensamkommande barn anses utgöra bostadsändamål. Byggnadsnämnden kan i vissa fall bevilja ett tidsbegränsat lov i strid mot planens användningsbestämmelse.

Tillbaka till toppen