Behöver brandskyddet utökas om rummen i en befintlig bostad görs låsbara och hyrs ut på enskilda kontrakt till nyanlända?

Ja, verksamhetsklassen kan komma att ändras till 3B när det gäller brandskydd.