Kan en kontorsbyggnad tas i bruk som boende för nyanlända i strid med detaljplanen?

Normalt sett nej, men byggnadsnämnden kan i vissa fall bevilja ett tidsbegränsat lov i strid mot planens användningsbestämmelse.