Vem ska byggsanktionsavgiften riktas mot? Är det skillnad om det är en privat eller kommunal aktör eller migrationsverket?

Sanktionsavgiften ska tas ut av antingen den som var ägare till fastigheten eller byggnadsverket när överträdelsen begicks, eller den som begick överträdelsen, eller den som fått en fördel av överträdelsen (11 kap 57 §).

Detta gäller oavsett om det är privatperson, företag, kommun eller staten som begått överträdelsen.