Måste bygglovsbeslutet tas i nämnden eller kan det tas av tjänsteman/chef/nämndens ordförande?

Detta beror på kommunens delegationsordning. Tänk på att nämnden kan kallas in till extra sammanträde om det är bråttom och ärendet ska tas i nämnden.