På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hur stor avvikelse i användningen är möjlig innan det behövs ändrat bygglov?

Begreppet "ändrat" bygglov finns inte i plan- och bygglagen. Det korrekta begreppet är "nytt" bygglov. Det finns praxis som säger att man kan inreda ett par rum i en villa för uthyrning. Utöver det så krävs det bygglov. Utanför plan kan ett bygglov medges men inom plan måste kommunen ta ställning till om det är en liten avvikelse eller om tidsbegränsat lov kan beslutas. Efter planens genomförandetid är det möjligt att i begränsad utsträckning medge liten avvikelse för en annan användning än den tillåtna (9 kap 31c § 2). Detta sista är ett nytt tillägg till lagen som än så länge inte är prövat i domstol. Det är alltså något oklart i hur stor utsträckning man kan meddela liten avvikelse från plan och i så fall för vilka verksamheter.

Av intresse kan två nyligen avkunnade domar från Mark- och miljööverdomstolen vara där frågan om ändrad användning prövats (mål nr P 1565-15 och P 5105-15).