Krävs det detaljplan för tältläger? Hur många tält kan man sätta upp utan att det krävs en detaljplan? Beror det på hur länge tälten är uppsatta eller hur stora de är?

Det beror på om det blir en ny sammanhållen bebyggelse (jämför 4 kap 2 § 1 PBL). Det går inte att ge ett generellt svar, till exempel utifrån hur många tält som ska ställas upp, utan det måste bedömas i det enskilda fallet om en detaljplan krävs med hänsyn till antalet byggnadspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen.

Observera att kommunen kan ge ett tidsbegränsat bygglov, och att plankravet i så fall kan undantas. Läs mer nedan om tidsbegränsade bygglov.

Samma sak gäller för andra former av bebyggelse, som till exempel baracker.