På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Om det tillfälliga anläggningsboendet inte är planenligt, går det att betrakta som en liten avvikelse?

Det finns inga speciella regler med anledning av flyktingsituationen, de vanliga reglerna för avvikelser gäller alltså.

Avvikelser från användningsbestämmelser kan normalt sett inte beviljas. Undantaget är 9 kap
31c § 2, när detaljplanens genomförandetid har gått ut, om användningen utgör ett lämpligt komplement till den planerade användningen. Om tillfälligt anläggningsboende kan bedömas vara ett lämpligt komplement till användningen enligt planen kan alltså bygglov ges.

För avvikelser från byggrätten eller placeringsbestämmelser, till exempel från prickmark, byggnadsarea osv gäller de vanliga reglerna för liten avvikelse, 9 kap 31 b § 1. Avvikelser är också möjliga för åtgärder som är av begränsad omfattning och som behövs för att området ska kunna bebyggas på ett ändamålsenligt sätt, 9 kap 31 b § 2. Efter genomförandetiden enligt 9 kap 31 c § 1 kan bygglov ges för åtgärder som tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse. Enligt förarbetet står det att "allmänt intresse" inte avser de som räknas upp i 2 kap PBL, utan handlar om åtgärder som är till nytta för samhället i stort. Exemplen som tas är kiosker, små förråd och så vidare.

Tillbaka till toppen