Krävs bygglov för att sätta upp tält eller baracker och moduler?

Det är definitionen på byggnad enligt 1 kap 4 § PBL som avgör om bygglov krävs. Att uppföra en ny byggnad kräver bygglov. Det är en byggnad om det är en:

  • Varaktig konstruktion
  • Som har tak eller tak och väggar
  • Är varaktigt placerad, och
  • Är avsedd att vara byggd så att människor kan uppehålla sig i den.

Vanliga hus har oftast både varaktig konstruktion och är varaktigt placerad och är därmed en byggnad.

Tält – inte lika självklart varaktig konstruktion eller varaktigt placerad: Byggnadsnämnden behöver titta på avsikten, hur länge tältet eller tälten är tänkta att stå på platsen.

Baracker, moduler med mera – Kan betraktas som ett mellanting mellan hus och tält när det gäller varaktighet. Kan vara mest att likna vid hus och är då att se som varaktiga. Kan också mer likna tält och då blir det mer relevant att titta på hur länge den är tänkt att stå på platsen.