Hur länge kan en byggnad som är avsedd för annat än boende användas för boende innan man måste ställa krav på bygglov/anmälan och anpassning av tekniska egenskapskrav?

Det går inte att säga en exakt tidpunkt när en tillfällig användning övergår till en varaktig användning. Det handlar om uttolkningen av begreppet "varaktig". Avsikten bör ha betydelse. Om avsikten är varaktig användning så gäller reglerna "från dag ett".

I äldre praxis har man om husvagnar uttalat sig att de åtminstone ska anses som byggnader om de används för bostadsändamål på samma ställe mer än vad som motsvarar en normal campingsemester. Detta innebär att om ett en tillfällig konstruktion, exempelvis i form av ett tält, uppförs så måste omständigheterna vara sådana att det är tydligt att det är fråga om en mycket kort tid och en konstruktion som medger att markanvändning snabbt återgår till den lagliga – antingen genom en lokaliseringsprövning i form av bygglov eller att den monteras ned.