Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Det finns många råd om att täta huset så att det inte läcker värme. Hur gör jag det smart?

Energieffektiviseringsåtgärder omfattar ofta att man tätar fönster och dörrar. Med tätare konstruktioner reduceras genomströmningen av luft vilket kan leda till sämre ventilation. Detta kan i förlängningen ge en sämre inomhusmiljö och risker för bland annat olika typer av fuktskador. Det är i detta sammanhang viktigt att ta hänsyn till den ursprungliga tätheten och balansen i byggnaden. Att se över gamla tätningslister eller byta till ny med samma funktion som de ursprungliga är därför bara bra. Om otätheterna i klimatskalet minskas ytterligare kan man däremot behöva vidta åtgärder för att upprätthålla en fungerande ventilation, till exempel genom att installera nya friskluftsventiler.

Energiguiden - för hållbar renovering

Fuktrisker med fasadens material och ytskikt

Energieffektiva fönster och dörrar (på Energimyndighetens webbplats)

 

Tillbaka till toppen