Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kan jag stänga av varmvattenberedaren och kompensera genom att ställa in en extra hög temperatur när jag ska använda varmvatten?

Om varmvattenberedaren stängs av finns det en risk för att legionellabakterier växer till på grund av för låg temperatur, särskilt om vattnet blir stillastående. Om man har stängt av varmvattenberedaren en tid kan man eventuellt höja temperaturen innan man använder varmvattnet. Det är dock inte en helt säker metod. För att vara säker rekommenderas att beredaren töms när den inte ska användas. När man sedan startar upp beredaren igen bör den ställas in på en extra hög temperatur i åtminstone ett dygn. Att stänga av beredaren en kortare tid ökar risken för legionellatillväxt. Det är heller inte säkert man sparar någon energi eftersom uppvärmningsfasen drar mycket energi.

Kravet i Boverkets byggregler (BBR) är att installationer för tappvarmvatten ska ha en vattentemperatur på lägst 50 °C efter tappstället. I de allmänna råden anges att i installationer där tappvarmvatten är stillastående, till exempel i varmvattenberedare eller ackumulator, bör temperaturen på tappvarmvattnet vara minst 60 °C för att skydda mot legionellatillväxt.

Energiguiden - för hållbar renovering

Tillbaka till toppen