Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hur kallt kan jag ha i en byggnad som jag inte använder, exempelvis en sommarstuga eller ett fritidshus, när jag inte är där utan att riskera att få problem?

För många byggnader planeras nu hel eller delvis kallställning för att spara energi under uppvärmningssäsongen. För att undvika för stort fuktupptag i bygganden är det då viktigt att tänka på att det måste finnas en viss underhållsvärme inomhus. Runt 15 °C räcker oftast för att rädda huset från fuktskador även när luftfuktigheten är som störst ute.

Några ytterligare tumregler som kan vara bra att förhålla sig till är:

  • Har du installationer med vatten är det viktigt att de inte fryser sönder. Ju kallare det är ute desto varmare behöver du ha inne om det finns rör som ligger en bit ut i isoleringen. Ett alternativ är att tömma systemet på vatten. Då undviker man också risken att systemet fryser vid ett tillfälligt strömavbrott.
  • Varje grad du sänker temperaturen med så ökar den relativa luftfuktigheten (RF) med ungefär 5%. Luftfuktigheten bör inte vara över 70% RF under längre perioder.

Energiguiden - för hållbar renovering

Tillbaka till toppen