Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Jag har tänkt sänka temperaturen inomhus. Kan det innebära hälsorisker?

En för låg inomhustemperatur kan orsaka muskelstelhet, koncentrationssvårigheter och ökad mottaglighet för sjukdomar. Risken är störst för känsliga grupper som äldre och människor med sjukdomar eller funktionsnedsättningar. Lägre temperatur på byggnadens olika delar ökar också risken för olika typer av mikrobiell tillväxt, som till exempel både synligt och osynligt mögel. Risken är som störst när luftfuktigheten utomhus är hög, till exempel under hösten. Skador på byggnadsmaterialet kan ge upphov till föroreningar, som i sin tur kan nå och påverka inomhusmiljön. Det kan leda till exempelvis besvärande lukt och sämre luftkvalitet inomhus. Att hålla inomhustemperaturen runt 15 °C är en allmänt accepterad tumregel för att undvika fuktproblem.

Energiguiden - för hållbar renovering

Din hälsa kan påverkas av fukt och mögel

Tillsynsvägledning om fukt och mikroorganismer (på Folkhälsomyndighetens webbplats)

Din hälsa kan påverkas av det termiska klimatet

Tillsynsvägledning om temperatur inomhus (på Folkhälsomyndighetens webbplats)

Tillbaka till toppen