Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Jag har tänkt sätta in en kamin. Är det något jag bör tänka extra på?

Det har blivit populärt att komplettera uppvärmningen med en rumsvärmare, till exempel braskamin eller pelletskamin. Kaminen ska uppfylla Boverkets regler och det krävs dessutom en anmälan till byggnadsnämnden för installation eller väsentlig ändring av kamin, annan eldstad eller skorsten i byggnader.

Välj gärna en rumsvärmare med låga utsläpp och bra energimärkning, för att minimera både utsläpp och bränsleanvändning. Det finns ekodesign- och energimärkningskrav på rumsvärmare. Ekodesignkraven innebär produktkrav för nya anordningar som sätts på marknaden, krav som alltid uppfyller Boverkets regler.

En vanlig lösning numera är att tilluft till förbränningen tas utifrån och leds i en tilluftkanal till förbränningsanordningen. Detta är oftast en nödvändighet i moderna täta hus. Detta ger även en effektivare uppvärmning då den varma inomhusluften inte tas i anspråk för förbränningsprocessen. Tänk också på att kaminen regelbundet behöver sotas, rengöras och tömmas på aska för optimal drift.

Energiguiden - för hållbar renovering

Läs mer om kaminer:

Anmälan om installation eller väsentlig ändring av eldstad

Förbränning och förbränningsgaser

Braskamin och pelletskamin (på Energimyndighetens webbplats)

Läs mer om ekodesignkrav för rumsvärmare:

Rumsvärmare (på Energimyndighetens webbplats)

Läs mer om kaminer och verksamhetskrav:

Kaminer

Läs mer om vedeldning:

Vedeldning (på Naturvårdsverkets webbplats)

Tillbaka till toppen