Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Jag har tänkt tilläggsisolera invändigt på fasaden. Är det något jag bör tänka extra på?

Tilläggsisolering från insidan leder till köldbryggor och rekommenderas inte ur fuktsynpunkt. Den gamla väggen blir kallare än tidigare, vilket gör att den varma inneluften kan kondensera i väggen. Det är därför extra viktigt att ha en lufttät insida med ångspärr om man tilläggsisolerar invändigt. Det leder också till ytor som torkar långsammare vid nederbörd och kondens från luftläckage. Detta ökar risken för frysskador, formförändringar i trämaterial, röta och olika typer av mikrobiell tillväxt, som till exempel både synligt och osynligt mögel.

Risken är som störst vid stor luftfuktighet inomhus och vid stora temperaturskillnader över klimatskalet. Risken kan minskas genom att ha en lufttät insida med ångspärr, kontrollera tryckskillnaden över klimatskalet, minimera luftfuktigheten inomhus och regelbundet kontrollera konstruktionen så att eventuella problem upptäcks tidigt.

Tilläggsisolering har normalt en relativt lång återbetalningstid, men är ett bra sätt att spara energi om renoveringsbehov ändå föreligger.

Energiguiden - för hållbar renovering

Fuktrisker för ytterväggar

Isolering av ytterväggar, golv och källare (på Energimyndighetens webbplats)

Tillbaka till toppen