Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Jag tänkte tilläggsisolera vinden men har hört att det kan ge problem. Är det något jag bör tänka extra på?

Vid tilläggsisolering sänks temperaturen på vinden. Det gör att eventuell fuktig rumsluft som läcker upp på vinden kondenserar lättare mot kalla ytor vilket kan leda till fuktproblem.

Risken är som störst vid stor luftfuktighet inomhus och vid stora temperaturskillnader över klimatskalet. Risken kan minskas genom att se till att vinden har god ventilation, ha en lufttät insida med ångspärr, kontrollera tryckskillnaden över klimatskalet, minimera luftfuktigheten inomhus och regelbundet kontrollera konstruktionen så att eventuella problem upptäcks tidigt.

Tilläggsisolering av vind har stor potential för att minska energianvändningen, men behöver vägas mot fuktriskerna. Har du installationer på vinden, till exempel rörledning, som kan hamna så kallt att de kan frysa måste du ta hänsyn till det med.

Energiguiden - för hållbar renovering

Fuktrisker för yttertak

Vindsisolering (på Energimyndighetens webbplats)

Tillbaka till toppen