Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Jag har en avfuktare i min krypgrund som drar mycket el. Vad kan jag göra för att minska elanvändningen? Kan jag stänga av den?

Att stänga av avfuktare i krypgrunden ökar risken för mögelskador på blindbotten (utrymmet ovanför krypgrunden och mellan golvbjälkarna) på grund av ökad fuktighet i luften under huset. Du kan i stället leta efter en mer eleffektiv avfuktare och kontrollera att den inte är inställd på en onödigt låg fuktighetsnivå. För att förhindra mikrobiell tillväxt och mögel bör fuktigheten inte överstiga ca 70 % under någon längre tid. Att ställa in avfuktaren i krypgrunden på ca 60 % luftfuktighet räcker ofta som säkerhetsmarginal för variationer i fuktbelastningen.

Kravet i Boverkets byggregler (BBR) är att det högsta tillåtna fukttillståndet - det vill säga den övre gräns där fukt inte kan förväntas orsaka skador som påverkar hygien eller hälsa - är en relativ fuktighet (RF) på 75 %, givet att fukttillståndet inte är väl undersökt och dokumenterat.

Läs mer om fuktkrav i BBR:

Ändring - Fuktsäkerhetsprojektering

Fördjupning om fukt i krypgrunden:

Rapport: Fuktdimensionering - Utveckling av krypgrunden (på SBUF:s webbplats)

Energiguiden - för hållbar renovering

Tillbaka till toppen