Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Jag har tänkt sänka temperaturen inomhus. Kan det skada mitt hus?

Om man sänker inomhustemperaturen mycket, kanske helt kallställer enstaka rum eller hela byggnader, får man lägre temperaturer i och på utsidan av bland annat ytterväggar och bjälklag. Detta leder till ytor som torkar långsammare efter nederbörd och kondens från luftläckage, vilket ökar risken för olika typer av mikrobiell tillväxt, som till exempel mögel i och på byggnaden. Risken är som störst när luftfuktigheten utomhus är hög, till exempel under hösten, och ökar ju oftare och längre tid huset är kallt. Om temperaturen sänks i enstaka rum kan fuktig luft läcka in från resten av huset och skapa liknande problem. När man sänker temperaturen ökar luftfuktigheten, den bör inte vara över cirka 70 % längre tider för att förhindra mikrobiell tillväxt. Att hålla inomhustemperaturen runt 15 °C är en allmänt accepterad tumregel för att undvika fuktproblem.

Energiguiden - för hållbar renovering

Fuktrisker för ytterväggar

Din hälsa kan påverkas av fukt och mögel

 

 

Tillbaka till toppen