På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Flera utbildningsföretag har tvingats ställa in tentamenstillfällen, vilket lett till att certifierade sakkunniga inte kunnat skriva kunskapsprov i tid. Går det att ändra sättet kunskapsproven genomförs på eller förlänga giltighetstid för certifikaten?

Boverket har inte möjlighet att förlänga certifikaten utanför sin giltighetstid eller ge en generell dispens från omcertifiering under en viss period.

I Boverkets föreskrifter för respektive certifiering finns en möjlighet att göra en förenklad kompetensprövning för att förnya sitt certifikat. I det allmänna rådet framgår att det kan göras genom ett skriftligt kunskapsprov. Hur den förenklade kompetensprövningen ska utformas och genomföras råder dock certifieringsorganen själva över.

Swedac har information om hur certifieringsorganen kan hantera bedömningarna i denna situation på sin webbplats.