På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kan byggnadsnämnden kräva att ansökningar om lov och förhandsbesked måste göras digitalt för att underlätta hemarbete på grund av coronaviruset?

Nej, det är inte möjligt att kräva att en sökande måste skicka in sin ansökan eller anmälan digitalt för att byggnadsnämnden ska kunna handlägga ansökan. Formerna för hur ansökan kommer in till byggnadsnämnden är teknikneutral. Det står alltså sökanden fritt att lämna in den digitalt eller analogt. Detsamma gäller anmälningsärenden.

Ansökningar som kommer in till byggnadsnämnden, oavsett om de är digitala eller analoga, måste registreras i nämndens diarium eller ärendehanteringssystem. Det innebär att nämnden måste ha en person tillgänglig, som öppnar post och registrerar alla inkommande handlingar så snart de kommit in.