På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vad ska kommunen göra om samrådsparter inte hinner inkomma med yttranden inom tiden för samråd eller granskning i en detaljplaneprocess på grund av coronaviruset?

Coronaviruset kan göra så att samrådsparter har svårt att inkomma med yttranden inom tiden för samråd eller granskning. I PBL är det inte reglerat någon tid för hur långt ett samråd eller en granskning maximalt får vara, kommunen kan alltså förlänga tiden om viktiga samrådsparter, till exempel länsstyrelsen eller Lantmäteriet, inte hinner lämna in sina yttranden i tid. Det ligger dessutom i kommunens intresse att få till sig synpunkter på sitt planförslag. Boverket rekommenderar därför att kommuner och de olika samrådsparterna har en dialog för att underlätta arbetet för varandra i den mån det går.

Tillbaka till toppen