På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vad menas med att hyresgäster ska ha varit ”verksamma” i de branscher som angivits i förordningen (SNI-koder i 5 §)?

Vad gäller om en hyresgäst är registrerad för verksamhet i någon av de uppräknade branscherna men i praktiken inte är verksam inom branschen?

Om en hyresgäst enbart är registrerad, utan att vara verksam, i någon av de aktuella branscherna får stöd inte lämnas. Det är alltså inte registreringen som är avgörande utan att hyresgästen faktiskt varit verksam i någon av de aktuella branscherna under perioden den 1 april - 30 juni 2020.

Vad gäller om en hyresgäst har registrerat sig även under andra SNI-koder än de som anges i förordningen. Begränsas stödet i förhållande till antalet koder?

Det utgör inget hinder att en hyresgäst är registrerad även under andra SNI-koder än de som anges i förordningen. Stödet beviljas inte i förhållande till antalet registrerade koder. Det som avgör är att hyresgästen varit verksam i en eller flera av de i 5 § uppräknade branscherna.

Vid vilket datum måste hyresgästen senast ha registrerat sig i någon av de branscher som omfattas av stödet?

För att stödet ska utgå måste hyresgästen under perioden den 1 april – 30 juni 2020 ha varit verksam inom någon av de branscher som omfattas av stödet. Det finns inget krav på att hyresgästen ska ha varit registrerad ett visst datum.

Omfattas samtliga uppräknade branscher på SNI-listan av stödet?

Stödet omfattar samtliga branscher som följer av de uppräknade koderna i Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI).

Är listan över vilka branscher som omfattas av stödet uttömmande eller kan andra utsatta branscher omfattas av stödet?

Det är endast de branscher som följer av 5 § i förordningen som omfattas av stödet.

Min hyresgäst är verksam i en av de branscher som uppräknas i förordningen, men har inte registrerat den SNI-koden. Kan jag söka stöd ändå?

Du kan söka stöd även om din hyresgäst inte är registrerad på ”rätt” SNI-kod. Det som avgör är att hyresgästen rent faktiskt är verksam i någon av de branscher som uppräknas i 5 §. Hyresgästen intygar i samband med ansökan att denne är verksam i en viss bransch. Länsstyrelsen kan därefter, med stöd 14 §, begära att hyresgästens verksamhet styrks eller intygas på annat sätt.

Vad gäller om man ändrar sin SNI-registrering under perioden den 1 april – 30 juni 2020?

Det som avgör är vilken verksamhet som rent faktiskt bedrivits av hyresgästen. Vid nyregistreringar av SNI-koder under den aktuella perioden kan länsstyrelsen begära in ytterligare uppgifter och/eller handlingar som styrker vilken verksamhet hyresgästen bedrivit. Uppsåtliga försök till bedrägeri kommer att polisanmälas.