Kan stöd sökas för påbörjade projekt?

Ansökan ska ha kommit in till Boverket innan de åtgärder som stödet avser påbörjas.