Vad kan man inte få stöd för?

Stöd får inte lämnas för en åtgärd som stödmottagaren är skyldig att genomföra enligt lag eller annan författning och inte heller för en åtgärd som kommer att vara avslutad senare än två år från dagen för stödbeslutet.

Stöd får inte heller lämnas till någon som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.