Hur bifogar jag handlingar?

Alla handlingar som ska bifogas en elektronisk ansökan måste finnas i elektroniskt format, till exempel mätprotokoll för radonmätning. Om sökanden inte har dessa i digital form måste de scannas in innan de kan bifogas till ansökan.

Har sökanden skickat in handlingar i pappersformat får handläggaren scanna in dessa och därefter spara dem i ärendesystemet.