Vilka isoleringskrav gäller för industriportar?

När det gäller krav på värmeisolering i BBR så ställs det krav på högst tillåten genomsnittlig värmegenomgångskoefficient (Um) för de byggnadsdelar som omsluter byggnaden. Därmed ställs det inte några preciserade krav på enskilda byggnadskomponenters värmeisoleringsförmåga, t.ex. industriportar. Dock finns det krav på termisk komfort i byggnadens vistelsezon i form av riktad operativ temperatur enligt BBR avsnitt 6:42. Kravet på termisk komfort medför en lägsta nivå på en byggnadsdels värmeisolering, t.ex. industriport.