Hur bestämmer man U-värdet för ett fönster?

Värmegenomgångskoefficient U för fönster fastställs enligt EN-standard. För ändamålet finns det en harmoniserad standard SS-EN 14351-1:+A1:2010 "Fönster och dörrar – Produktstandard, funktionsegenskaper – Del 1: Fönster och ytterdörrar utan egenskaper för brandmotstånd och/eller rökgasläckage". Bilaga ZA i denna standard pekar ut de harmoniserade delarna i standarden, bl.a. avsnitt 4.12 om bestämning av fönsters U-värde. Enligt standarden finns det tre olika sätt att bestämma ett fönsters U-värde.

  1. Enligt tabellvärden som finns i standarden SS-EN ISO 10077-1:2006 tabell F.1 eller F.3 i bilaga. Det deklarerade U-värdet gäller alla fönsterstorlekar med samma utförande.
  2. Genom beräkning med utgångspunkt från en angiven teststorlek på fönstret enligt standarderna SS-EN ISO 10077-1:2006 och EN ISO 10077-2. Det deklarerade U-värdet gäller för flera storlekar av ett fönster med samma utförande.
  3. Genom provning (hot box) med utgångspunkt från en angiven teststorlek på fönstret enligt standarderna EN ISO 12567-1 och EN ISO 12567-2. Det deklarerade U-värdet gäller för flera storlekar av ett fönster med samma utförande.

För metod 2 och 3 anger standarden att om det behövs en detaljerad beräkning av en byggnads värmeförluster så ska tillverkaren kunna tillhandahålla exakta och relevanta beräknade eller provade U-värden för de fönsterstorlekar som efterfrågas (fotnot i Annex E – 4.12).

Alla ovanstående tre metoder är acceptabla enligt Boverkets byggregler, BBR, eftersom de är harmoniserade metoder för att bestämma ett fönsters U-värde enligt EU-lagstiftning för byggprodukter.

Vid beräkning av en byggnads energianvändning bör man om möjligt uppmärksamma hur U-värdet för ett fönster har bestämts. Den faktiska värmetransmissionen kan för vissa fönsterstorlekar vara något högre än det deklarerade U-värdet. I dessa fall kan det vara lämpligt att kompensera med lämplig säkerhetsmarginal i energiberäkningen eller be tillverkaren om U-värden för de aktuella fönsterstorlekarna.