Finns det något undantag från kravet krav på maximalt installerad eleffekt för mindre byggnader?

För mindre byggnader där golvarean Atemp är mindre än 50 m2 finns ingen gräns för maximal eleffekt för uppvärmning, se tabell 9:2a i BBR.