Vilka krav ställs för att bli certifierad sakkunnig enligt PBL?

Regler om de krav som ska uppfyllas för att bli certifierad som sakkunnig för energihushållning och värmeisolering enligt PBL framgår av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för certifiering av energiexpert, CEX. Det är samma krav som ställs för energiexperter enligt förordning (2006:1592) om energideklaration för byggnader.

Information om vilka företag som beslutar om certifiering av sakkunniga kontrollanter Energi.