På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Är det elenergi till värmepumpen eller värmen från värmepumpen som ska medräknas i byggnadens primärenergital?

Det är den el som tillförs värmepumpen som ska medräknas i byggnadens energianvändning och primärenergital.

Om en byggnad försörjs med värme från en annan närbelägen byggnad eller apparat, t.ex. en elektrisk värmepump som installeras i ett närliggande hus, förråd, garage eller dylikt, anses den mottagande byggnaden också vara försörjd med elenergi (värmepump) och primärenergifaktorn för el ska användas. Detta under förutsättning att byggnaderna finns på samma fastighet eller har samma ägare. Detsamma gäller vid försörjning av komfortkyla, t.ex. kylmaskin eller s.k. frikyla, samt för fastigheter inom samma byggnad vid tredimensionell fastighetsbildning.

I det fall en värmepump är placerad i ett värmeverk eller undercentral (fjärrvärme) som inte ligger på samma fastighet som den värmeförsörjda byggnaden eller inte har samma ägare, är det den levererade värmen till byggnaden som ska medräknas, dvs energin ska betraktas som fjärrvärme.