Ska energi för spotlights i ett småhus ingå i byggnadens energianvändning?

För att tydliggöra vilken del av fastighetselen som ska medräknas i byggnadens energianvändning har begreppet, byggnadens fastighetsenergi, införts i BBR. I byggnadens fastighetsenergi ingår fast belysning i allmänna utrymmen och driftsutrymmen. Utgörs belysningen av fast installerade spotlights i dessa utrymmen ska elenergin medräknas i byggnadens fastighetsenergi.

Fast belysning ingår normalt inte i ett småhus energianvändning då småhus oftast saknar allmänna utrymmen och särskilda driftsutrymmen, om det inte finns speciellt pannrum. Till exempel installeras värmepump vanligen i grovkök. Men även i pannrum i småhus är energin för fast belysning i praktiken så liten att man kan bortse från den i detta sammanhang.

Hjälp till att avgöra vad som kan räknas till byggnadens verksamhetsenergi finns här.