Kan ett badrum utan uppvärmningsanordning uppfylla kraven i BBR avsnitt 9?

Svaret på denna fråga återfinns snarare i Boverkets byggregler, BBR avsnitt 6:4 Termiskt klimat. Där framgår bland annat som föreskrift att "Byggnader ska utformas så att tillfredsställande termiskt klimat kan erhållas". I rådstext till avsnitt 6:42 Termisk komfort framgår värden på riktade operativa temperaturer, yttemperaturer och lufthastigheter som bör uppfyllas för att föreskriftens krav skall kunna anses vara uppfyllt.

Förutsättningarna för att uppfylla föreskriftens krav varierar med de olika sätt som en byggnad kan utföras på, exempelvis om badrummet ligger mitt i huset eller har någon vägg, tak eller golv mot ouppvärmt utrymme eller mot det fria. Ytterligare betydelse har det om badrummet har fönster eller ej, klimatskärmens isoleringsgrad samt vilka luftmängder som behöver transporteras genom badrummet.