På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hur tar man hänsyn till brukare som duschar mycket?

Byggnadens energianvändning definieras som den energi som, vid normalt brukande, under ett normalår behöver levereras till en byggnad för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi.

Beräkning av byggnadens energianvändning och primärenergital utgår från normalt brukande av byggnaden inklusive normal tappvarmvatten­användning. I samband med verifiering via mätning ska korrigering för avvikelse från normalt brukande av byggnaden göras, till exempel onormal tappvarmvattenanvändning. Det är då en fördel om tappvarm­vattenanvändningen kan verifieras exempelvis genom mätning. Korrigering av brukarberoende energianvändning ska följa Boverkets föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår, BEN.

Tillbaka till toppen