Vad avses med temperaturreglerat utrymme i definitionen av Atemp?

Med temperaturreglerat utrymme avses utrymme där en värme­avgiv­ningsanordning, t.ex. radiator, finns installerad för att generera önskad temperatur. Är sådant temperaturreglerat utrymme avsett att värmas till mer än 10 grader C, ska utrymmets golvarea medräknas i Atemp och värmeenergin medräknas i specifik energianvändning. I annat fall ska utrymmets golvarea inte medräknas.