Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vad är Atemp för något?

Begreppet Atemp definierar den golvarea som byggnadens primärenergital ska beräknas efter.

BBR ställer krav på maximalt tillförd primärenergi per kvadratmeter golvarea och år (kWh/m2 och år) till byggnaden. För detta ändamål har byggnadens energi­användning och den area som energianvändningen ska fördelas på, Atemp, definierats i BBR avsnitt 9:12. Genom att dividera byggnadens primärenergianvändning med Atemp erhålls byggnadens primärenergital, som byggreglerna sätter en övre gräns för.

Atemp beskriver i stora drag arean för våningsplan som uppvärms och befinner sig inom byggnadens klimatskärm. Det finns ingen begränsning av denna area med hänsyn till takhöjden i utrymmet

[Atemp = Summan av invändig area för respektive våningsplan, vindsplan och källarplan som värms till mer än 10 °C. Area som upptas av innerväggar, öppningar för trappa, schakt och dylikt, inräknas. Area för garage, inom byggnaden, i bostadshus eller annan lokalbyggnad än garage, inräknas inte.]

Tillbaka till toppen