På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Går det att göra undantag från tillgänglighetskravet på tomter?

Tomter avsedda för bebyggelse ska vara användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Detta gäller om det inte är orimligt med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt. Tomter kan se ut på olika sätt och ibland finns det stora nivåskillnader, som gör att det av praktiska skäl är svårt att åstadkomma tillgängligheten. Det är dock viktigt att disponera tomten och placera byggnaderna så att det blir så tillgängligt som möjligt.