Markbeläggningen på tillgängliga gångvägar ska vara fast, jämn och halkfri, betyder det att man inte kan använda grus?

Frågan om grus kan användas som markbeläggning kan inte besvaras generellt, det beror helt på hur utförandet är. Hårt packat grus, asfalt med limmat grus eller stenmjöl är tänkbara möjliga utföranden. Om du är osäker på om din tänkta lösning uppfyller kraven kan du vända dig till den aktuella byggnadsnämnden för en dialog.