Vid nyanläggning i utemiljön gäller antingen BBR eller ALM, hur ska man veta vilka regler som gäller var?

BBR gäller på tomter. ALM gäller på allmänna platser och på områden för andra anläggningar än byggnader. Vilken mark som är allmän plats framgår av detaljplanen.