Vad gäller om man inreder lägenheter på en vind?

Att inreda en ny bostad i en befintlig byggnad är en ändring av byggnaden. Det innebär att den nya bostaden ska uppfylla utformningskraven och de tekniska egenskapskraven i PBL, PBF, BBR och EKS. Kraven får dock anpassas och avsteg får göras med hänsyn till ändringens omfattning, byggnadens förutsättningar, kraven på varsamhet och förbudet mot förvanskning. Om den nya bostaden inreds på en vind och är högst 35 m2 får avsteg från kraven på tillgänglighet och användbarhet alltid göras. För små bostäder finns även särskilda bostadsutformningsregler i BBR.