Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vad gäller om man inreder lägenheter på en vind?

Att inreda en ny bostad i en befintlig byggnad är en ändring av byggnaden. Det innebär att den nya bostaden ska uppfylla utformningskraven och de tekniska egenskapskraven i PBL, PBF, BBR och EKS. Kraven får dock anpassas och avsteg får göras med hänsyn till ändringens omfattning, byggnadens förutsättningar, kraven på varsamhet och förbudet mot förvanskning. Om den nya bostaden inreds på en vind och är högst 35 m2 får byggherren alltid göra avsteg från kraven på tillgänglighet och användbarhet. För små bostäder finns även särskilda bostadsutformningsregler i BBR.

Tillbaka till toppen