Vad är allmänna platser?

Allmänna platser är angivna i detaljplanen.

Det kan till exempel vara:

  • Gator och gångstråk
  • Torg och parker
  • Trottoarer och gångvägar
  • Busshållplatser, perronger och övergångsställen
  • Biluppställningsplatser
  • Lekplatser