Behöver den avskiljbara sängplatsen (sovalkoven) på entréplanet i bostäder med flera plan, ha fönster?

I bostäder i flera plan behöver den avskiljbara sängplatsen, sovalkoven, inte ha fönster mot det fria. Enligt Terminologicentrum, TNC 95, är en sovalkov en mindre avskild del av ett rum. Enligt Nationalencyklopedin är en sovalkov en avskild, fönsterlös mindre del av ett rum.