På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hur vet man att man tillämpar rätt variant av Boverkets byggregler?

Det är naturligtvis viktigt att rätt regler används. Vid varje ändring av Boverkets byggregler finns det ikraftträdandebestämmelser och oftast även övergångsbestämmelser.

Boverkets byggreglers övergångsbestämmelser är ofta kopplade till tre olika tidpunkter. Om arbetena kräver bygglov är den avgörande tidpunkten när ansökan om bygglov kommer in till kommunen. Om arbetena kräver anmälan är den avgörande tidpunkten när anmälan kommer in till kommunen. Om arbetena varken kräver bygglov eller anmälan är den avgörande tidpunkten när arbetena påbörjas. Ofta finns det en övergångstid under vilken byggherren får välja om han/hon vill använda de äldre eller de nya reglerna. Byggherren kan dock inte välja att bara i vissa delar tillämpa äldre regler för att sedan i vissa andra delar tillämpa de nya reglerna.