Vad kan jag göra om jag är missnöjd med hur kommunen har skött mitt ärende om bostadsanpassningsbidrag?

Om du har klagomål på hur kommunen har handlagt ditt ärende när det gäller bostadsanpassningsbidraget kan du göra en anmälan till Boverket. Kanske vill du klaga på bemötandet, handläggningstiderna, rollfördelningen, servicen eller något annat som formellt regleras i förvaltningslagen. Boverket utreder då ditt klagomål. Vår tillsyn kan leda till att vi ger kritik mot kommunens hantering och förfarande. Då förväntar vi oss att kommunen rättar till problemet.

Gör helst en skriftlig anmälan till Boverket, Registraturen, Box 534, 271 23 Karlskrona, via e-post eller via vårt formulär på webbhandboken.

Om du anser att du borde få mer i bidrag, eller bidrag för fler åtgärder, ska du i stället överklaga kommunens beslut till förvaltningsrätten.