Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

På vilket sätt är asbest farligt för hälsan?

När man river eller bearbetar asbesthaltiga material frigörs asbestfibrer som är farliga att andas in. Asbestfibrerna är så små och vassa att de tar sig djupt ned i lungorna och kan orsaka flera olika sjukdomar i andningsorganen, exempelvis lungcancer, lungsäckscancer (mesoteliom), asbestos och pleuraplack.

När asbest förekommer i bunden form i olika material utgör den ingen fara för hälsan. Om asbesthaltigt material däremot bearbetas så att det dammar eller lossnar bitar, exempelvis genom att man sågar, slipar, borrar, skrapar, stålborstar, rengör med tryckluft, högtryckstvätt eller blästring, så kan asbestfibrer frigöras. Dessa fibrer kan hålla sig svävande i inomhusmiljön i många timmar.

Risker med asbest (på Arbetsmiljöverkets webbplats)

Tillbaka till toppen