Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hur går en asbestsanering till?

Företag som arbetar med rivning och sanering av asbest måste först ansöka om tillstånd hos Arbetsmiljöverket och ha tillräcklig kompetens för att utföra arbetet. Rätt skydds- och saneringsutrustning måste användas, både för att förhindra att asbest sprids till andra delar av byggnaden och för att förhindra att de som arbetar med rivning eller vistas där utsätts för skadliga halter av asbest. Tänk på att även personer som arbetar med transport av asbesthaltigt avfall och de som tar emot sådant avfall vid avfallsinlämningsplatser inte får utsättas för skadliga halter av asbest.

Tillstånd och blanketter för hantering av asbest (på Arbetsmiljöverkets webbplats)

Tillbaka till toppen