Frågor och svar

Här har vi samlat alla våra frågor och svar. Sök eller använd filtreringsalternativen för att hitta det du söker. Specifika frågor och svar finns också på aktuella webbsidor.

Ställ fråga till Boverket

Fält markerade med * måste fyllas i.

Boverkets policy

Vi svarar vanligen på en fråga inom fem arbetsdagar. Om en fråga är av komplicerad karaktär kan den ta längre tid att besvara. Din fråga kan bli publicerad bland våra frågor och svar.

Din sökning resulterade i 2 frågor och svar
 • Vad menas med "motiverad begäran" av myndigheter att få del av dokumentation?

  Den ekonomiska aktören ska på motiverad begäran förse marknadskontrollmyndigheten (Boverket) med all information och dokumentation som behövs för att visa att byggprodukten överensstämmer med prestandadeklarationen och med byggproduktförordningens krav.

  Begäran är motiverad om myndigheten har klarlagt varför dokumentationen behövs för att uppnå syftet med tillsynsverksamheten. Om dokumentationen begärs i samband med en pågående marknadskontroll, är det tillräckligt att hänvisa till varför kontrollen utförs.

  Läs mer i artiklarna 11.8 och 14.5 i byggproduktförordningen.

 • Hur kan jag ta reda på om intyg/provningsrapporter är falska eller inte?

  Det är marknadskontrollmyndigheterna som har det främsta ansvaret att utreda misstänkta brister i byggprodukters dokumentation. I Sverige är det Boverket.

  Som användare/importör/distributör kan du göra en snabbkoll genom att söka i EU-kommissionens webbplats Nando.

  1. om dokumentationen är utfärdad FÖRE 1 juli 2013,
  2. om dokumentationen är utfärdad EFTER 1 juli 2013

  På respektive sida finns en lista med harmoniserade standarder. Genom att trycka på länkarna med standardens EN-nummer kan du se vilka organ som är anmälda för den specifika standarden. Att ett organ är anmält för en viss harmoniserad standard innebär att organet har behörighet att utfärda intyg/provningsrapporter för byggprodukter som omfattas standarden.

  Om standarden som anges i byggproduktens dokumentation inte finns på Nando, eller om organet inte finns med på listan bland de organ som är anmälda för standarden, finns det skäl att tro att dokumentationen är falsk.
  Om du misstänker att dokumentationen är falsk ska du kontakta Boverkets marknadskontroll.

  Det kan också vara hjälpsamt att kontakta det anmälda organet och fråga om de har utfärdat den specifika dokumentationen till tillverkaren i fråga.

Sidansvarig: Webbredaktionen