Frågor och svar

Här har vi samlat alla våra frågor och svar. Sök eller använd filtreringsalternativen för att hitta det du söker. Specifika frågor och svar finns också på aktuella webbsidor.

Ställ fråga till Boverket

Fält markerade med * måste fyllas i.

Boverkets policy

Vi svarar vanligen på en fråga inom fem arbetsdagar. Om en fråga är av komplicerad karaktär kan den ta längre tid att besvara. Din fråga kan bli publicerad bland våra frågor och svar.

Din sökning resulterade i 14 frågor och svar
 • Hur definieras begreppet "bostad"?

  Med bostad avses, enligt Terminologicentrum, TNC, hus, lägenhet, rum eller annat utrymme att bo i. En bostad kan antingen vara permanentbostad eller fritidsbostad. Enligt TNC är en permanentbostad en bostad som nyttjas för ett stadigvarande bruk.

 • Kan jag begära ut en allmän handling från Boverket?

  Du har rätt att ta del av Boverkets allmänna handlingar som är offentliga. Du har också rätt att få en avskrift eller en kopia av handlingen. Om du vill ha mer än nio sidor kopierade får du betala en avgift. Avgiften för tio sidor är 50 kronor och för de följande sidorna 2 kronor per sida. Avgiftens storlek bestäms i avgiftsförordningen (1992:191).

  Boverkets allmänna handlingar hittar du i diariet. Du kan också vända dig till Boverkets registratur, registraturen@boverket.se.

 • Vad kan jag göra om jag är missnöjd med hur kommunen har skött mitt ärende?

  Om du har klagomål på hur kommunen har handlagt ditt ärende när det gäller bostadsanpassningsbidraget kan du göra en anmälan till Boverket. Kanske vill du klaga på bemötandet, handläggningstiderna, rollfördelningen, servicen eller något annat som formellt regleras i förvaltningslagen. Boverket utreder då ditt klagomål. Vår tillsyn kan leda till att vi ger kritik mot kommunens hantering och förfarande. Då förväntar vi oss att kommunen rättar till problemet.

  Gör helst en skriftlig anmälan till Boverket, Registraturen, Box 534, 271 23 Karlskrona, via e-post eller via vårt formulär på webbhandboken.

  Om du anser att du borde få mer i bidrag, eller bidrag för fler åtgärder, ska du i stället överklaga kommunens beslut till förvaltningsrätten.

 • Behöver den avskiljbara sängplatsen (sovalkoven) på entréplanet i bostäder med flera plan, ha fönster?

  I bostäder i flera plan behöver den avskiljbara sängplatsen, sovalkoven, inte ha fönster mot det fria. Enligt Terminologicentrum, TNC 95, är en sovalkov en mindre avskild del av ett rum. Enligt Nationalencyklopedin är en sovalkov en avskild, fönsterlös mindre del av ett rum.

 • Måste entréutrymmet i en bostad vara avskiljbart?

  Nej, entréutrymmet är ett utrymme och får finnas i samma rum som andra funktioner, t.ex. i vardagsrummet.

 • Hur stort ska ett rum vara för att räknas som ett rum?

  I Boverkets byggregler, BBR, finns det inte något krav eller någon regel, som anger att ett rum ska ha en golvarea med ett visst antal kvm. När det gäller frågan om hur bostäder benämns, till exempel 2 rum och kök, finns detta i lägenhetsregistret på Lantmäteriets webbplats, www.lm.se.

 • Hur definieras en studentbostad i Boverkets byggregler?

  En studentbostad definieras i Boverkets byggregler, BBR, som en bostad som är avsedd för studerande vid universitet eller högskola. Definitionen gäller när man tillämpar reglerna i BBR.

 • Vilket plan är entréplan i suterränghus?

  Det är en fråga som inte går att svara på generellt, det får avgöras från fall till fall. Faktorer som kan påverka är byggnadens placering på tomten och byggnadens placering i förhållande till angörings- och parkeringsplats.

 • Kan jag få bostadsanpassningsbidrag för en trapphiss?

  Jag bor i en villa med badrum och sovrum på övervåningen. Jag har börjat få svårt att ta mig upp för trappan och undrar om jag kan få bostadsanpassningsbidrag för en trapphiss?

  Boverket svarar inte på denna typ av frågor, det vill säga om bidrag kan beviljas i enskilda fall. Du söker bostadsanpassningsbidraget hos din kommun som också ska pröva din ansökan och fatta beslut, det vill säga skriftligen ta ställning till om du kan få något bidrag för exempelvis en trapphiss.

  Blir du missnöjd med kommunens beslut kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Eftersom det alltså är kommunen som ska ta ställning till din ansökan är det bäst att du vänder dig dit med din fråga. Här hittar du en sida med länkar till alla kommuners information om bostadsanpassningsbidrag.

  Boverket är tillsynsmyndighet över hur kommunerna handlägger ärenden om bostadsanpassningsbidrag. Till oss kan enskilda vända sig med klagomål på hur kommunen har handlagt ansökan. Det kan till exempel handla om att handläggningstiden varit för lång eller att man inte är nöjd med kommunens bemötande. Boverket prövar däremot aldrig om kommunen borde ha beviljat bidrag för en viss åtgärd eller om den har beviljat för lite i bidrag.

  I Boverkets webbhandbok om bostadsanpassningsbidrag kan du skaffa information om vad som krävs för att bidrag ska beviljas och om hur ärenden ska handläggas.

 • Vad innebär kravet att det ska finnas möjlighet till matlagning på entréplanet i bostäder med flera våningsplan?

  Kravet innebär att det när huset byggs ska det finnas utrymme, inredning och utrustning för matlagning så att det går att förvara (kylskåp och skåp för torrvaror och husgeråd) och laga mat samt diska. Det kan ordnas i ett litet utrymme till exempel i ett pentry. Det räcker inte att det bara är förberett för matlagning.

Sidansvarig: Webbredaktionen