På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Frågor och svar

Här har vi samlat alla våra frågor och svar. Sök eller använd filtreringsalternativen för att hitta det du söker. Specifika frågor och svar finns också på aktuella webbsidor.

Din sökning på "Tillgänglighet" resulterade i 19 frågor och svar

Hur definieras begreppet "bostad"?

Med bostad avses, enligt Terminologicentrum, TNC, hus, lägenhet, rum eller annat utrymme att bo i. En bostad kan antingen vara permanentbostad eller fritidsbostad. Enligt TNC är en permanentbostad en bostad som nyttjas för ett stadigvarande bruk.

Kan jag begära ut en allmän handling från Boverket?

Du har rätt att ta del av Boverkets allmänna handlingar som är offentliga. Som huvudregel lämnar vi ut handlingar i elektronisk form. Fil 1-9 är gratis. Om du vill ta del av fler filer än 9 kommer Boverket att ta ut en avgift.

Kontakta Boverkets registratur, registraturen@boverket.se eller via telefon 0455-35 30 00 för att begära ut handlingar.

Vad kan jag göra om jag är missnöjd med hur kommunen har skött mitt ärende om bostadsanpassningsbidrag?

Om du har klagomål på hur kommunen har handlagt ditt ärende när det gäller bostadsanpassningsbidraget kan du göra en anmälan till Boverket. Kanske vill du klaga på bemötandet, handläggningstiderna, rollfördelningen, servicen eller något annat som formellt regleras i förvaltningslagen. Boverket utreder då ditt klagomål. Vår tillsyn kan leda till att vi ger kritik mot kommunens hantering och förfarande. Då förväntar vi oss att kommunen rättar till problemet.

Gör helst en skriftlig anmälan till Boverket, Registraturen, Box 534, 271 23 Karlskrona, via e-post till registraturen@boverket.se eller via vårt formulär på webbhandboken.

Om du anser att du borde få mer i bidrag, eller bidrag för fler åtgärder, ska du i stället överklaga kommunens beslut till förvaltningsrätten.

Vilket plan är entréplan i suterränghus?

Det är en fråga som inte går att svara på generellt, det får avgöras från fall till fall. Faktorer som kan påverka är byggnadens placering på tomten och byggnadens placering i förhållande till angörings- och parkeringsplats.

För vilka åtgärder kan jag få bostadsanpassningsbidrag?

Jag bor i en villa och har börjat få svårt för att ta mig upp för trappan och för att använda badkaret. Kan jag få bostadsanpassningsbidrag för att fixa detta?

Boverket svarar inte på denna typ av frågor, det vill säga om bidrag kan beviljas i enskilda fall. Du söker bostadsanpassningsbidraget hos din kommun som också ska pröva din ansökan och fatta beslut, det vill säga skriftligen ta ställning till om du kan få något bidrag för exempelvis en trapphiss.

Blir du missnöjd med kommunens beslut kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Eftersom det alltså är kommunen som ska ta ställning till din ansökan är det bäst att du vänder dig dit med din fråga. Här hittar du en sida med länkar till alla kommuners information om bostadsanpassningsbidrag. 

Boverket är tillsynsmyndighet över hur kommunerna handlägger ärenden om bostadsanpassningsbidrag. Till oss kan enskilda vända sig med klagomål på hur kommunen har handlagt ansökan. Det kan till exempel handla om att handläggningstiden varit för lång eller att man inte är nöjd med kommunens bemötande. Boverket prövar däremot aldrig om kommunen borde ha beviljat bidrag för en viss åtgärd eller om den har beviljat för lite i bidrag.

I Boverkets webbhandbok om bostadsanpassningsbidrag kan du skaffa information om vad som krävs för att bidrag ska beviljas och om hur ärenden ska handläggas.

Tillbaka till toppen