Frågor och svar

Här har vi samlat alla våra frågor och svar. Sök eller använd filtreringsalternativen för att hitta det du söker. Specifika frågor och svar finns också på aktuella webbsidor.

Ställ fråga till Boverket

Fält markerade med * måste fyllas i.

Boverkets policy

Vi svarar vanligen på en fråga inom fem arbetsdagar. Om en fråga är av komplicerad karaktär kan den ta längre tid att besvara. Din fråga kan bli publicerad bland våra frågor och svar.

Din sökning resulterade i 16 frågor och svar
 • Var hittar jag de harmoniserade standarderna?

  Alla harmoniserade standarder publiceras i EU-kommissionens databas Nando.

  Observera att det inte går att utläsa av beteckningen (SS-)EN xx xxx eller på SIS webbplats om standarden är harmoniserad eller inte.

  Alternativet är att titta på den sammanställning som den Danska kontaktpunkten för byggprodukter tagit fram. De harmoniserade standarderna är där indelade i produktområden. För att hitta de harmoniserade standarderna på denna webbplats gör du följande:

  1. Klicka på "Choose group" under rubriken "Search CE Standards"
  2. Välj det produktområde som omfattar era produkter
  3. Sök i listan fritextsökning eller efter produktgrupp
  4. Välj relevant standard, använd standardnumret (EN XXXX) och gå till Nando om du vill veta vilka organ som är anmälda för den standarden.

  På artikelsidorna finns även en länk till en lista över alla harmoniserade standarder på svenska.

  Standarderna i sig köper du på SIS webbplats.

 • Vilka egenskaper måste jag redovisa i prestandadeklarationen och CE-märkningen?

  Byggreglerna är nationella, vilket innebär att krav på väsentliga produktegenskaper och prestandanivåer varierar mellan länderna, även om användningsområdet är detsamma. Alla egenskaper behöver inte redovisas överallt. Du måste själv kontrollera vilka produktegenskaper som är relevanta i det land där du tänker sälja din produkt. I Sverige är Boverket kontaktpunkt för bygg- och anläggningsprodukter.

  Länkar till andra kontaktpunkter kan du hitta på artikelsidorna under kontaktpunkten.

 • Hur definieras begreppet "bostad"?

  Med bostad avses, enligt Terminologicentrum, TNC, hus, lägenhet, rum eller annat utrymme att bo i. En bostad kan antingen vara permanentbostad eller fritidsbostad. Enligt TNC är en permanentbostad en bostad som nyttjas för ett stadigvarande bruk.

 • Behöver den avskiljbara sängplatsen (sovalkoven) på entréplanet i bostäder med flera plan, ha fönster?

  I bostäder i flera plan behöver den avskiljbara sängplatsen, sovalkoven, inte ha fönster mot det fria. Enligt Terminologicentrum, TNC 95, är en sovalkov en mindre avskild del av ett rum. Enligt Nationalencyklopedin är en sovalkov en avskild, fönsterlös mindre del av ett rum.

 • Måste entréutrymmet i en bostad vara avskiljbart?

  Nej, entréutrymmet är ett utrymme och får finnas i samma rum som andra funktioner, t.ex. i vardagsrummet.

 • Hur stort ska ett rum vara för att räknas som ett rum?

  I Boverkets byggregler, BBR, finns det inte något krav eller någon regel, som anger att ett rum ska ha en golvarea med ett visst antal kvm. När det gäller frågan om hur bostäder benämns, till exempel 2 rum och kök, finns detta i lägenhetsregistret på Lantmäteriets webbplats, www.lm.se.

 • Hur definieras en studentbostad i Boverkets byggregler?

  En studentbostad definieras i Boverkets byggregler, BBR, som en bostad som är avsedd för studerande vid universitet eller högskola. Definitionen gäller när man tillämpar reglerna i BBR.

 • Kan jag begära ut en allmän handling från Boverket?

  Du har rätt att ta del av Boverkets allmänna handlingar som är offentliga. Du har också rätt att få en avskrift eller en kopia av handlingen. Om du vill ha mer än nio sidor kopierade får du betala en avgift. Avgiften för tio sidor är 50 kronor och för de följande sidorna 2 kronor per sida. Avgiftens storlek bestäms i avgiftsförordningen (1992:191).

  Boverkets allmänna handlingar hittar du i diariet. Du kan också vända dig till Boverkets registratur, registraturen@boverket.se.

 • Vad kan jag göra om jag är missnöjd med hur kommunen har skött mitt ärende?

  Om du har klagomål på hur kommunen har handlagt ditt ärende när det gäller bostadsanpassningsbidraget kan du göra en anmälan till Boverket. Kanske vill du klaga på bemötandet, handläggningstiderna, rollfördelningen, servicen eller något annat som formellt regleras i förvaltningslagen. Boverket utreder då ditt klagomål. Vår tillsyn kan leda till att vi ger kritik mot kommunens hantering och förfarande. Då förväntar vi oss att kommunen rättar till problemet.

  Gör helst en skriftlig anmälan till Boverket, Registraturen, Box 534, 271 23 Karlskrona, via e-post eller via vårt formulär på webbhandboken.

  Om du anser att du borde få mer i bidrag, eller bidrag för fler åtgärder, ska du i stället överklaga kommunens beslut till förvaltningsrätten.

 • Vilket plan är entréplan i suterränghus?

  Det är en fråga som inte går att svara på generellt, det får avgöras från fall till fall. Faktorer som kan påverka är byggnadens placering på tomten och byggnadens placering i förhållande till angörings- och parkeringsplats.

Sidansvarig: Webbredaktionen